Ջերմաստիճանի տվիչներ

Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01101 (փոխարինող) 01101a (օրիգինալ)


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01103


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01104


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01105


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01106


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01109


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 011010


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 011012


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 011013


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 011014


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպսով, չափս 16

Կոդ՝ 011019


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպս փոքր

Կոդ՝ 011020


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպս, չափս 20

Կոդ՝ 011021


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպսով G18 (20)

Կոդ՝ 011022


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպսով 4 միացումով

Կոդ՝ 011023


Մաքսիմալ ջերմաստիճանի տվիչ 105 աստիճան

Կոդ՝ 011024


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպս C2 լարով

Կոդ՝ 011025


Ջերմաստիճանի տվիչ կլիպս լարով

Կոդ՝ 011026


Ջերմաստիճանի տվիչ ձգովի լարով

Կոդ՝ 011027


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01130


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 01130


Ջերմաստիճանի տվիչ

Կոդ՝ 011029

Կանչ